• 250.000 var på stupet i fjor. Om få år kan antallet være doblet. Stiftelsen Preikestolen

Preikestolen til himmels

Preikestolen vokser med om lag en «Kjerag» i året. Snart kan det komme restriksjoner.