Nytt håp for vindmøller

Hvis Avinor flytter radaren noen hundre meter fram, kan Bjerkreim få både vindmøller og radar.