Regjeringen varsler strengere støykrav

Hallgeir H. Langeland (SV) mener strengere forskrifter om støy betinger ny gjennomgang av hele Ryfast-prosjektet i Stavanger.