Klart for skjærgårdspark

Ryfylke Skjærgårdspark starter finpussing av planene om 70 hytter på Randøy. På lengre sikt kan det bli snakk om totalt 200 hytter.