Politiet renvasket etter dødsulykke

To ulykker skjedde samtidig. Ved Kuppholmen på Åmøy og Kuppholmenpå Ormøy. Politiet misforsto og Ivar Berge døde. Enka søkteerstatning, men nå er staten frifunnet.