Må kjøpe seg fri fra terminalen

Kostnadene med å bygge ny utenriksterminal må legges til grunn for oppgjøret etter at det nye konserthuset sender terminalen vekk fra Vågen og Stavanger.