Innbrudd i kontor

Tidlig lørdag morgen oppdaget forbipasserende at det hadde vært innbrudd i den tidligere jordmorboligen ved gamle Stavanger Sykehus.