Rekordmange lærersøknader

Sola opplever svært god tilgang på søkere til lærerstillinger. Mer enn 90 prosent søkte elektronisk i et nytt prosjekt.