Må ha bompengeselskap

Før Stortinget kan behandla saka om innkreving av bompengar i Gjesdal, må det vera oppretta eit bompengeselskap. Kommunen har ansvaret for dette.