«Håndplukket» som einaste i Rogaland

Det var 90 firma som søkte, men berre 11 av søkjarane vart plukka ut av Norges Turistråd og Landbruket til å delta i prosjektet «Håndplukket».