Hardt press mot Ryfast-byråkratene

Vegkontoret, kommunen og fylkeskommunen fikk kjørt seg under møtetmed beboerne i de rivingstruede boligfeltene på Hundvåg.