Mister parkeringsplasser til Kolumbus

Fem parkeringsplasser for bevegelseshemmede forsvinner i Klubbgata. Tre nye dukker opp i Asylgata. Cecilie Skare i kommunen leter med lys og lykte etter flere steder som kan brukes.