For få kvinner i Venstre

Venstre har for få velgere. Men lederen i fylkespartiet mener likevel at det blir for mange menn på listetoppene.