Protesterer mot kutt på eldresentrene i Sandnes

Eldresentrene i Sandnes ønsker å få tatt opp igjen saken om reduksjon av driftsmidler til eldresentrene. Bystyret vedtok før sommeren en reduksjon på 1,2 millioner kroner.