Sesella

På ei dør i Øvre Holmegate finner du ordet «Molitrix» i nær umerkbar småskrift.