Fanget i parkeringsfelle

Oppholdet i Stavanger var helt topp for turisten Geir Pedersen helt til han skulle parkere hos Europark utenfor Tollboden.