- Stavanger ofrer industri for boliger

Havbruksfirmaet Smartfarm på Engøy trues av planer om storstilt boligbygging i området. Andre sjøtomter har vist seg vanskelig å finne.