Økt behov for p-kontroll søndager

Søndag er blitt en aktiv dag i Stavanger sentrum. Parkeringsreglene gjelder også på denne dagen.