Sa ja til sprøyterom

helse: Helsepolitikerne i Stavanger, minus Ap og Pp, mener sprøyterom kan hindre sykdom og død hos narkomane.