Gassferjene kommer

Norsk skipsbyggings— industri går på tå hev og venter på at Samferdsels- departementet skal si ja til å bygge fem gassferjer til en verdi av 1,3 milliarder kroner.