Barnehagenes skjebne avgjøres

Innsparingene på 17 millioner kroner får store konsekvenser for barna og de ansatte i barnehagene i Stavanger kommune.