- Det rette for oss

De snakker sånn at en av dem gjerne begynner på et resonnement, og så fortsetter den andre, før de bytter på igjen. Gunhild Flatebø og Harald Wiig Bjørn-Nielsen har vært gift i 15 år nå. I mars i fjor tok de over butikken Økologiske Dagligvarer på Ullandhaug.