- Juliværet var kjedelig

FORT GLEMT: Kjedelig — kjedelig - kjedelig er stikkord for været i juli.