DDR-spionsjef utpeker Viksveen

Sjefen for Stasis utenlandsspionasje skriver i sine memoarer at journalist Stein Viksveen var DDR-agent mellom 1962 og 1989.