- Uheldig med stengt politistasjon i helgene

Publikum klager, politiet fortviler — politiberedskapen i helgene iNorges 8. største by er blitt dårligere.