Vil gjenåpne Kvinnebo

Stavanger Bymisjons styreleder, Stig Ellingsen, satser alt på å få Kvinnebo gjenåpnet så fort som mulig. Strengere sanksjoner på regelbrudd kan være løsningen.