Tusenlapper i bonus til Sønderland

Politimester Olav Sønderland i Rogaland fikk 95.000 kroner i bonusi fjor. Bare to politimestere i Norge oppnådde mer.