Styremedlem vart kasta

Kretsstyret i Misjonssambandet har valt nytt styre for Tryggheim. Sin eigen situasjon etter rapporten seier dei ingen ting om.