- Vi har prøvd sunn fornuft

Også fylkeskommunen har forgjeves forsøkt å overtale grunneierne om å kappe trærne som hindrer fritt utsyn fra kulturminnet Vistehola.