- Bedre beredskap i hele distriktet

Politimesteren i Rogaland, Olav Sønderland, slår tilbake mot jærordførerne som kritiserer og frykter omorganiseringen av politiet.