Vil bygge Madland kraftverk

Ryfylke Energi har søkt om tillatelse til å bygge Madland kraftverk. Politikerne i plan og bygningsutvalget i Gjesdal kommune stiller seg positiv til søknaden, men først etter en befaring i morgen tidlig, vil de ta stilling til plasseringen av inntaksbassenget.