Lager influensa-plan

Bønder må være for— beredt på nedslakting av kommersielle fjørfebesetninger, hvis det farlige fugleinfluensaviruset H5N1 påvises i ville fugler på Jæren.