Busstiltak på Hinna og Madlaveien

Lysreguleringene for å kontrollere trafikken i Kannik, blir utsatt til neste år. Nå kommer reguleringer på Hinna og i Madlaveien.