Millionsprekker i Strand

I Strand ligger sosialavdelingen an til 1 million kroner i overforbruk på posten for økonomisk sosialhjelp. I tillegg ser det ut til å bli 400.000 kroner i overskridelser på tilbudet for personer med rusproblemer.