Saudamann nektar straffskuld for drapet på mor si

Tiltalte seier at han ikkje hugsar noko frå natta då mor hans bleidrepen.