Regn med ferjeventing i helgen

Det har ikke vært mulig å skaffe reserveferje til Boknafjord-sambandet til helgen.