- Hvorfor var flaggstangen så skeiv?

— Hvorfor sto flaggstangen på Domkirkeplassen så skeivt? Hadde den stått loddrett ville det ikke vært så enkelt å klatre i den, sier storebror til avdøde Øystein Krosli.