Foreldreaksjon for trygg skolevei

Foreldre ved Auglend skole er villige til å aksjonere mot Kolumbus. De vil følge barna sine til skolen — selv om dette vil forsinke bussene med 15-20 minutter.