Ny smekk til hønseslakteri

Hå-bedriften Hønseslakt AS er i hardt vær for andre gang på enmåned. Nå for systematiske brudd på regler for renhold avtransportkasser for levende fjørfe. Bruddene utgjør ensmitterisiko, ifølge Næringsmiddeltilsynet for Midt-Rogaland.Tilsynet la i formiddag fram en ny oppsummert liste over vedtak forperioden 16. desember til 10. januar.