Mindretall oppsøker krisesenter

Til nå har cirka 70 av 240 hjemkomne vært innom Støtte— og pårørendesenteret på Sola. I tillegg har rundt 50 pårørende har vært i kontakt med senteret.