Vil bygge mellom Bogafjell og Foss- Eikeland

Sandnes tomteselskap AS vil bygge boliger på friluftsområdet mellom Bogafjell og Foss— Eikeland. - Bygg heller her enn på Vagle, mener Steinar Borgen i Senterpartiet.