Dyrere å legge ekteskapet i ruiner

Vil du gifte deg i Sola Ruinkyrkje må du nå ut med 4500 kroner,hvis ikke du bor i Sola. Det gjør de færreste som gifter seg i denkirken.