- Kan løses med en enkel vifte

En mekanisk vifte som sørger for ventilering av krypkjelleren, kanvære nok til å løse mugg-problemene i Kulturhuset. Det menerbygningsingeniør Karl Johan Raugstad.