Hytter blir hus i Rennesøy

I Rennesøy omreguleres hytteområder til boligfelt. Kommunen vil ikke ha flere privathytter.