- Vi trenger flere pansrede biler

I kjølvannet av dødsranet i Stavanger i april skal politidistriktene utrustes med skuddbeskyttede kjøretøy.