Mister to bygg til ny vei

Ingrid Ueland Hansen mister to bygg når Hå kommune forlenger Rådhusgata. I tingretten fikk hun erstatning for jorden, men ikke byggene. Nå anker hun til lagmannsretten.