Slutter etter 20 år i politiet

Kvinneandelen blant lederne i politidistriktet er dalende. Nå gir den mest rutinerte seg.