Jærbu dømt for grovt trygdebedrageri

Han meldte seg arbeidsledig fra august 2002 til april 2004 og mottok i alt 177.184 kroner fra Aetat. I mer enn ni måneder i samme periode hadde han fast arbeid.