Avfallsbedrift risikerer tvangsmulkt

Avfalls— og sorteringsanlegget FF-Resi risikerer tvangsmulkt med hjemmel i forurensningsloven.