Sandnes dårlig ut i nytt inntektssystem

Vekstkommunene blir ikke tilgodesett i forslaget til nytt inntektssystem for kommunene.